Provera znanja

Šta je "Smart dimensions"?

Correct! Wrong!

Postavljanje tačke se vrši...

Correct! Wrong!

PropertyManager je...

Correct! Wrong!

Trim entities služi za...

Correct! Wrong!

Perpendicular je...

Correct! Wrong!

Coincident je...

Correct! Wrong!

Mirror entities služi za...

Correct! Wrong!

Offset entities služi za...

Correct! Wrong!

Bi-directional je...

Correct! Wrong!

Make base construction služi za...

Correct! Wrong!

Provera znanja
Imaš manje od 5 tačnih odgovora. 🙁 Pokušaj ponovo.
Skoro da si tu.. 🙂
Bravo!!! Savladao si ovaj deo gradiva. 🙂
Još malo do cilja! 🙂

Share your Results: