Mates – veze sklopova

Kada si u radnom prostoru ubacio dve komponente koje mogu da čine sklop ili podsklop, vreme je da ih spojiš odgovarajućim vezama. E sada kroz primere ćeš videti zašto smo birali određene ravni i pozicije partova prilikom modeliranja kako bismo sa što manje klikova pozicionirali sklop.

Kada klikneš na ikonicu, otvoriće se kartica na levoj strani prozora. 

Mate znači veza, a kao što vidiš na kartici postoji nekoliko vrsta tih veza. Kroz ovu osnovnu obuku proći ćemo samo prve prikazane opcije koje će biti dovoljne za većinu sklopova koje ne zahtevaju neku posebnu mehaničku i/ili kinematsku vezu. 

Hajde da kratko prodjemo kroz prvih nekoliko opcija:

Coincident  – veza dva dela preko dve površine, tačke i površine, dve ivice…sve što u smislu dodira entieta.

Parallel – postavljanje dva entiteta dela ili dela u paralelni položaj.

Perpendicular  –  postavljanje dva entiteta dela ili dela u normalan položaj jednog u odnosu na drugi.

Tanget  – postavljanje dva entiteta dela ili dela u tangentan položaj jednog u odnosu na drugi.

Concentric  centriranje dva dela u jedan centar. Obično se koristi za dva cilindrična dela, kada se ubacuje cilindar u neki otvor ili rupu.

Lock – zaključavanje jednog dela. Potrebno nam je nekad da se određeni deo ne pomera ni u jednom pravcu dok ne podesimo neke druge delove. Uvek je moguće ga otključati naknadno.

Distance  – postavljanje određenog rastojanja između dva dela.

Anglepostavljanje određenog ugla između dva dela.

Mate aligmentizjednačavanje površina i obrtanje delova za 180 stepeni.

 

Napomena: u zavisnosti koja sva dela si selektovao – SolidWorks ti nudi otvorene opcije za veze koje su moguće za ta dva dela. Npr. neće ti biti u poudi Concentric ukoliko si selektovao dve ivice.

 Postoje dva načina kako da dodamo veze. Hajde da počnemo preko već otvorene kartice. Klikom na dve instance bile to površine, otvore, ose, ravni, ivice, tačke ili kombinacija navedenih, prikazane opcije će biti ili neke neće biti dostupne jer program prepoznaje mogućnost spajanja dve izabrane instance. Recimo opcija Concentric će biti zamagljena ukoliko kliknete na osu i ravan i slično. Setite se Add Relations u 2D Sketching-u!!! 

Drugi način je da bez ulaska u opciju Mate, kliknete na dve izabrane instance koje želite da spojite određenom vezom držeći CTRL. Kada pustite miš nakon klika druge instance, pojaviće se mali meni sa mogućim vezama između njih. I to je neki brži način dodavanja veza. 

Napomena: ukoliko se ne pojavi ili nestane meni, dovoljno je da držeći CTRL opet kliknete na neku od izabranih instanci čime ćete je deaktivirati pa ponovo kliknuti i pojaviće se ponovo meni sa vezama.

Ukratko ćemo opisati situaciju kada koristimo Mate Aligment i promena na nekom već postavljenom Mate-u.

Na primer želimo da prikazane dve površine budu u istoj ravni. Klikni na njih držeći CTRL, pa klikni na vezu Coincident .

Pogledaj da drvetu da po difoltu imaš granu Mates . Tu će se skladištiti sve buduće veze.

Desnim klikom na vezu koju želimo da izmenimo. Prva ikonica ako želimo da izmenimo instance i/ili tip veze a treća Replace Mate Entities gde možeš da zameniš instance.

I opcija promene Mate Aligment – pozicija prvog elementa u odnosu na površinu drugog elemetna (izabrane površine-instance oba elementa će biti u istoj ravni).