2D sketching

Poznavanje panoa Sketch predstavlja osnovu za modeliranje u SolidWorks-u. Alatke sa ovog panoa služe za crtanje skica elemenata tj. 2D entiteta koji se kasnije pretvaraju u 3D modele dodavanjem treće dimenzije pomoću alatki iz kartice Features.

Kartica Sketch sadrži sledeće alate:

Posebna sekcija će biti 2D dokumentacija u okviru ovog dela. Zašto mislimo da je to važno?
Tvoj 3D model možeš da izmodeliraš gledajući sam objekat uživo ili ”čitajući” tehničku dokumentaciju, najčešće radionički crtež. Svi smo u osnovnoj školi imali osnove kotiranja crteža iz tehničkog crtanja koje verujem da je većina zaboravila ukoliko nije išla u tehničku srednju školu. Ukoliko je crtež tehnički pravilno napisan i iscrtan a ti tehnički sposoban da ga pročitaš, vrlo je lako onda zamisliti kako izgleda stvaran model. Sa tim saznanjem i iskustvom i redovnim ”treningom”, znaćeš odakle ćeš započeti sa modeliranjem tvog objekta, koju ravan izabrati prvo (veoma bitno da bi imao što manje koraka, razumećeš uskoro 🙂 , koje alate sa panoa Features ćeš i kada upotrebiti. Znači, poznavanje i čitanje radioničkog crteža ubrzava proces 3D modeliranja.

Osnove o tehničkoj dokumentaciji možeš videti klikom na Tehnički crtež.

Neophodno je napomenuti da pri završetku skeča, skica treba da bude u potpunosti definisana, odnosno Fully defined sketch