Provera znanja

Extrude Boss/Base...

Correct! Wrong!

Up to vertex je tip ekstrudiranja..

Correct! Wrong!

Extrude cut Boss/Base je...

Correct! Wrong!

Hole wizard...

Correct! Wrong!

Revolve boss...

Correct! Wrong!

Pattern je...

Correct! Wrong!

Mirror pattern je..

Correct! Wrong!

Circular pattern je..

Correct! Wrong!

Fillet je...

Correct! Wrong!

Champfer je...

Correct! Wrong!

Provera znanja
Skoro da si tu...:)
Imaš manje od 5 tačnih odgovora. 🙁 Pokušaj ponovo.
Bravo!!! Savladao si ovaj deo gradiva..:)
Još malo do cilja! 🙂

Share your Results: