Tehnička dokumentacija – radionički crtež

Tehnički crtež predstavlja osnovni dokument prema kome se izrađuju i kontrolišu mašinski delovi i sklopovi montiraju u mašine. Prema tehničkim crtežima grade se i montiraju mostovi fabričke hale, zgrade, električni uređaji, saobraćajna sredstva… Može se reći da celokupna prirodna delatnost u tehnici obavlja se na osnovu tehničkog crteža. Zato tehnicki crtež mora dati jasnu predstavu o obliku i dimenzijama objekta, dozvoljena odstupanja mera i oblika, kvalitet obrađenosti površine, materijal i podatke o njegovoj termičkoj obradi, kao i druge jasne podatke neophodne za izradu i kontrolu. Na osnovu svega ovoga moze se zaključiti da tehnički crtež predstavlja sredstvo sporazumevanja konstruktora, proizvođača i krajnjeg korisnika nekog prizvoda.

Podela tehničkih crteža se vrši na osnovu sadržaja, namene, načinu izrade i načina prikazivanja.
Prema sadržaju tehnički crteži se dele na:

 •  sklopni crtež – prikazuje pojedine sklopove koji sačinjavaju funkcionalnu celinu
 •   crtež detalja – crtež prema kojem se izrađuje objekat

Prema nameni tehnički crteži se dele na:

 •  projektni crtež – prikazuje oblik objekta sa najvažnijim proračunima
 •  instalacijski crtež – prikazuje razvod električnih ili cevnih vodova
 •  montažni crtež – prikazuje način sastavljanja složeneog uređaja
 •  situacijski crtež – prikazuje položaj objekta u određenom prostoru
 •  šematski crtež – pojednostavljeni crtež izrađen upotrebom simbola i oznaka
 •  radionički crtež – prikazuje jedan deo sa svim elementima za izradu u radionici
 •  dijagram – grafički prikaz funkcijskih veza različitih veličina
 •  patentni crtež –  prikazuje ideju nekog projekta

Prema načinu izrade crteža razlikujemo:

 •  izvorni crtež (original),
 •  kopiju,
 •  skicu.

Prema načinu prikazivanja objekta razlikujemo:

 •  ortogonalni crtež – prikaz trodimenzionalnog objekta pomoću skupa dvodimenzionalnih projekcija,
 •  aksonometrijski crtež – prostorni prikaz.

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta. To je glavna definicija definisana pravnim aktom. Nas zanima radionički crtež nekog dela ili sklopa mašinskog uređaja. A samom tehničkom dokumentacijom nekog projekta ćemo se baviti u budućnosti.

Nekoliko osnovnih stvari moramo da znamo: standardi koji se koriste, veličine papira na kojima se crta crtež, zaglavlja i pravila kotiranja.
Standardni koji se koriste u Srbiji su sledeći:

 • Tehničko pismo: SRPS A.A0 101. SRPS A.A0 102. SRPS A.A0 103
 • Formati crteža: SRPS A.A0 104.
 • Razmere: SRPS A.A0 106.
 • Opšti principi prikazivanja: SRPS A.A0 110.
 • Zaglavlja: SRPS A.A0 140.
 • Sastavnice: SRPS A.A0 141.
 • Kotiranje: SRPS A.A0 114.
 • Tolerancije oblika i položaja: SRPS A.A0 243.
 • Označavanje stanja površina: SRPS A.A0 065.
Formati crteža
 • Osnovni format je označen sa A0
 • Manji formati se dobijaju polovljenjem većeg formata po dužoj stranici, a njihove oznake su A1, A2, A3 i A4

 

Osnovni podaci koje mora sadržati zaglavlje su

 •  naziv crteža
 •  razmera
 •  broj crteža
 •  naziv firme u kojoj je crtež izrađen
 •  imena i potpisi osoba odgovornih za crtež
Izgled zglavlja za A4
 • Bez obzira na to crta li se predmet u stvarnoj veličini, umanjeno ili uvećano, u crtež se uvek unose stvarne mere predmeta.
 • Razmera se upisuje u odgovarajuće polje zaglavlja
 • Oznaka razmere sadrži reč “razmera”, slovo R ili samo brojke
Tipovi linija
Kotiranje tehničkog crteža
Elementi kotiranja
Primeri
Vrste kotranja
Simetrično kotiranje
Paralelno kotiranje
Redno kotiranje
Kombinovano kotiranje
Primeri kotiranja određenih elemenata
USKORO NASTAVAK
Work in progress 50%