Drawings

Osnovne pojmove vezane za tehnički crtež možeš pogledati ovde

Kada napraviš pun model delova ili sklopove, potrebno je napraviti dvodimenzionalne (2D) tehničke crteže, tj. tehničku dokumentaciju. U Solid Works®-u postoji specijalizovano okruženje-režim koje se naziva Drawing, sa svim alatkama potrebnim za generisanje i menjanje tehničkih crteža. Postoje dve metode izrade nacrta u Solid Works-u: generativno crtanje i interaktivno crtanje. Generativno crtanje je tehnika izrade tehničkog crteža na osnovu punog modela ili sklopa. Interaktivno crtanje je tehnika u kome se koriste alatke za skiciranje da bi se skicirao tehnički crtež. Dalje ćemo se baviti kako se tehnički crtež generiše od napravljenog dela ili sklopa.

Kada pokreneš program, iz glavnog menija izaberi: File/New/Drawings

Otvara se prozor za biranje formata crteža prema različitim standardima, uglavno biramo A4 format ISO standarda. Videćeš da u sebi već ima gotovu tabelu. 

Tip: kako ne bi popunjavao iznova tabele a imaš neki standardni format, popuni jednom pa sačuvaj kao poseban sheet i možeš pozvati tu tabelu prilikom ovog koraka. Kratak video pogledaj OVDE. (uskoro)

U Solid Works-u možeš generisati nekoliko vrsta prikaza odnosno pogleda. Obično prvo treba da izabereš neki standardni pogled, kao što je je pogled odozgo ili spreda, pa da taj prikaz iskoristiš za ostale, izvedene prikaze.

  1. Prikaz modela: drawing/model view

Kada se pokrene dokument crteža, automatski se pokreće Model view PropertyManager. U zavisnosti da li već imaš otvoreni (aktivan) 3D part model, ponudiće ti da uvezeš poglede tog modela ili postoji mogućnost izabrati drugi, klikom na Browse. Kada izabereš deo, otvara se novi meni sa strane gde se bira prikaz modela tj. jedan prikaz modela na crtežu koji će biti dat. Klikom na Multiple views, a potom na Orientation bira se nekoliko pogleda modela koji se automatski raspoređuju na radnom delu crteža. Na podpanou zadaješ hoće li prikaz modela imati prave ili projektovane mere. Prave mere modela su one koje su zadate prilikom izrade. Projektovane mere su umanjene mere koje se koriste u izometrijskom, dvomernom ili tromernom prikazu. Uopšteno govoreći, vrednost projektovane mere iznosi oko 81,6% vrednosti prave mere.

Napomena: ime dokumenta dela čiji crtež generišeš, prikazano je u polju DWG No. zaglavlja. Veličina lista je prikazana u donjem desnom uglu zaglavlja. Promeni format lista ukoliko ti parametri nisu prikazani. Oznake centra su automatski napravljene prilikom generisanja prikaza. Opciju za automatsku izradu oznaka centra možeš sam podesiti. Kkao? Da bi to uradio, otvorite okvir za dijalog System Options i njegovu karticu Document Properties/Detailing. Pomoću opcija u ovom okviru, pored centra, možete zadati i automatsko umetanje osa simetrije, oblačića i crteža.

2. Generisanje tri standardna prikaza: drawing/standard 3 view

Možeš generisati tri podrazumevana orotogonalna prikaza za zadati deo ili sklop tako što ćeš izabrati opciju Standard 3 view iz glavne kartice gornjeg menija. I nakon odabira modela, na crtežu će biti postavljena standardna tri pogleda.

Generisanje izvedenih pogleda: svi pogledi generisani od osnovnog koji je prvi postavljen u dokumentu crteža, nazivaju se izvedeni pogledi. U nastavku detaljnije o njima.

3. Generisanje prikaza projekcije: drawing/ projected view

Ukoliko želite da dodate još neki prikaz, otvara se opet podpano za standardni prikaz. Ukoliko se na crtežu nalazi samo jedan prikaz, on će se smatrati roditeljskim.

4. Generisanje prikaza preseka: drawing/ section view

Već znate da se prikazi preseka generišu odsecanjem dela postojećeg prikaza pomoću ravni za odsecanje (definisanom skiciranim linijama), i potom posmatranjem roditeljskog prikaza iz pravca upravnog na ravan odsecanja.  U Solid Works-u, ovom alatkom možete napraviti pun prikaz preseka ili prikaz polupreseka. Pun presek je definisan pomoću jednog segmenta linije, a polupresek pomoću tri segmenta linije.

Ravan preseka za pun prikaz preseka možete definisati kada pokrenete alatku Section view. Da biste generisali prikaz polupreseka, morate nacrtati segmente linije kojima ćete definisati ravan preseka pre nego što aktivirate alatku Section view. Da biste to uradili, izaberite prikaz koji ćete koristiti kao roditeljski i pritisnite dugme Sketch na panou CommandManager, otvoriće se okruženje za skiciranje. Možete koristiti izvedene linije da biste nacrtali linije za ravan preseka.

Da biste napravili prikaz punog preseka, aktivirajte prikaz u kom ćete nacrtati liniju preseka. Pojaviće se simbol prikaza ispod kursora kao i granični okvir prikaza. Pritisnite dugme Section View na panou Drawing CommandManager. Otvoriće se Section View PropertyManager i program će tražiti da skicirate liniju da biste nastavili izradu preseka.  Kada aktivirate prikaz, nacrtajete liniju kojom ćete definisati ravan preseka. Čim zadate krajnju tačku linije preseka, prikaz će biti definisan i povezan s kursorom. Pojaviće se i ostale opcije na panou.

Da biste napravili prikaz polupreseka, izaberite sve segmente linije koji definišu ravan preseka i potom pokrenite alatku Section View. Prikaz preseka biće definisan i povezan sa kursorom. Pomerite kursor da biste zadali tačku na crtežu za postavljanje prikaza preseka. Ime i faktor razmere videće se ispod prikaza preseka i otvoriće se Section View PropertyManager. Polje Flip direction služi za obrtanje smera prikaza preseka. Prikaz će biti automatski izmenjen na tehničkom crtežu. Smer posmatranja preseka možete obrnuti i pomoću taster TAB pre nego što postavite prikaz preseka. Polje Scale with model potvrdićete da bi se veličina prikaza menjala ako se promeni veličina modela u dokumentu dela.

Kada linija preseka ne preseca ceo model, otvoriće se SolidWorks-ov okvir za dijalog sa obaveštenjem da linija preseka ne prolazi kroz ceo granični okvir modela u tom preseku. Program će pitati da li želite da napravite delimičan presek, odgovorite sa Yes.

Izrada preseka površine (surface section view), na ovom prikazu vidi se samo presečena površina. Da biste napravili presek površine, prvo treba da napravite prikaz preseka a potom polje Display only surface na panou Section View PropertyManager.

5. Generisanje prikaza preseka za sklop

Prema standardima crtanja, kada napravite prikaz preseka za sklop, neke komponente, kao što su pričvršćivači, vratila. klinovi itd., ne treba da budu presečene. Zato se, kada pravite presek sklopa. otvara okvir za dijalog Section View. Ovaj okvir zа dijalog omogućava da izaberete komponente koje će biti izostavljene prilikom presecanja Te komponente možete izabrati i na roditeljskom prikazu. Ukoliko se ne vide u roditeljskom prikazu, možete otvoriti FeatureManager DesignГrеe, proširiti stavku roditeljskog prikaza. Potom proširite stablo sklopa da biste videli sve njegove komponente. Izaberite komponente čiji presek ne treba da bude prikazan. Imena izabranih komponenata biće navedena u polju Excluded components. Polje za potvrdu Auto hatching koristi se za automatsko definisanje šrafura. Te šrafure se mogu menjati. U ovoj verziji SolidWorks-a postoji opcija za izostavljanje pričvršćivača koji su umetnuti u sklop pomoću aplikacije Toolbox. Toolbox, jedan od dodatnih programa u Solid Works-u, koristi se za umetanjc standardnih prićvršćivača u sklop. Da biste iz preseka izostavili te pričvršćivače, potvrdite polje Exclude fasteners iz okvira djjalog Drawing View Properties.

Polje Flip direction ćete potvrditi da biste obrnuli smer posmatranja preseka. U slučaju da u sklopu postoji više distance neke komponente, a vi hoćete da iszostavite sve distance iz prikaza preseka, izaberite komponentu na crtežu ili te komponente u polju Section Scope. Sve instance izabrane komponente biće izostavljene iz presecanja.