Shortcuts (Prečice)

Postoje komande koje baš često koristiš, sjajno bi bilo da znaš da imaš prečice na tastaturi koje možeš da koristiš. Ovde smo prikazali neke osnovne koje su već podešene. Možeš da ih menjaš i da dodaješ. Gde se nalaze? 

Glavni meni/Tools/Customize/Keyboard 

Primetićeš da za svaku komandu ne postoji prečica. Savet: ukoliko baš često upotrebljavaš odreenu komandu, kreiraj sam prečicu u za to predviđenoj koloni. Welcome 😉