Istorija SMN

– 2003. U srednjoj školi rodila se ljubav prema 3D modeliranju. Školski raspusti su se provodili radeći seminarske radove starijih grupa. Pronalazili su se razni načini modeliranja jednog dela i optimizovala su se rešenja.

– 2006. Na fakultetu mašinske struke je samo jedan semestar poklonjen ovoj temi.

– 2013. Rođena je ideja o pisanju priručnika za 3D modeliranje na srpskom jeziku. Svi priručnici vezani za programe koje možete naći su prevod stranih autora (trenutno postoje 4 priručnika sa srpskom jeziku ali su direktno vezana za predmete u srednjim školama i fakultetu). Napisah približno 100 strana, do 2015. je povremeno dodato neko poglavlje i na tome se stalo.

– 2017. Došlo se na ideju o digitalizaciji stečenog znanja i priručnika u formu digitalnog kursa. Realizacija je pokrenuta krajem godine i intenzivan rad na samom sajtu je bio tokom 2018. godine. Razmišljalo se o načinu kako da se na jednostavniji i drugačiji način predstavi mašinsko modeliranje u nekom softveru.

– 2018. Sprovedena je anketa na studentima mašinske struke i potvrđeno je interesovanje kao i potreba  za drugačijim pristupom učenja mašinskih programa za modeliranje. Izabran je Solid Works kao prvi softver i model Varijatora koji je izgledao kao idealan primer da se sve osnovne pa čak i neke napredne alatke predstave koje softver nudi. Odabrano je ime sajta, boje, kreiran logo, sadržaj sa modelima, crtežima, slikama i tekstom. Nove ideje su  nadolazile, hteli smo još i još i da sve bude savršeno i onda se desilo isto što i 2013., stopirah 🙁

– 2019. Novogodišnje odluke za 2020. su donete novembra 2019. Čvrsto smo rešili da je jedan od glavnih ciljeva pustiti test verziju sajta i isprobati nešto što se zove MVP u biznisu (minimum viable product)

– 09.03.2020. Start Modeling Now 1.0 je ugledao “svetlost” interneta.

 

Šta je sledeće?

  • Ažuriranje postojećih stranica i kreiranje pojedinačnih naloga
  • You Tube kanal
  • Osnovni kurs za Catiu, AutoCad i ProE.
  • Online zajednica SMN
  • Praćenje ličnog progresa
  • Napredni kursevi 
  •  ….

 

Dalje možeš videti par rezultata sprovedene ankete na osnovu koje je deo sajta urađen kao i deo planova za budućnost.