Sklop – Assembly

  • Sklop je 3D model koji je sastavljen od najmanje dva 3D modela urađena u režimu Part.

Menu: File/New/Assembly/OK

Napomena: u ovom delu koristićemo noviju verziju Solid Works® 2016 softvera. Nema bitnijih vizuelnih promena u odnosu na prethodne verzije. U hodu ćemo dodati neke novine a svakako na Blogu ćemo pisati o novim verzijama i novostima 🙂

Otvara se prikazani prozor sa aktiviranom karticom sa leve strane prozora gde klikom na Browse uvoziš prvi početni element koji čini tvoj sklop.

Napomena: vrlo je bitno pametno izabrati prvi element tj. part i pozicionirati u prostoru, jer dalje uvezeni partovi se sklapaju u odnosu na prvi koji se smatra i jeste fiksan po difoltu. 

Pronađi deo iz tvog odgovarajućeg foldera sa ekstenzijom .SLDPT. Prikazuje se deo na radnoj površini, videćeš da se pomera kako pomeraš miš, tj. nije pozicioniran u prostoru još uvek. Nemoj još uvek da klikneš na bilo koje mesto (uglavnom po difoltu to se radi). U nastavku ćemo ti pokazati dva različita načina i objasniti razliku

Postoji mogućnost da pozicioniraš koordinatni početak podešavajući prikazane koordinate u levom donjem uglu (ukoliko ti je to potrebno i znaš ih) ali za sada priđi mišem na OK u levom gornjem uglu ili u desnom na znak i klikni. Program automatski fiksira deo u koordinatnom originalnom koordinatnom početku okruženja. 

To znači da difoltne ravni okruženja se poklapaju sa ravnima parta kao i koordinatni počeci. Podsetnik: prvi deo je po pravilu uvek fiksan. Ali to je moguće i promeniti. 

Vazi i za sve naredne delove, možete ih fiksirati ili ostaviti im slobodu translacije, desnim klikom na naziv dela na drvetu pisace Fix ili Float u zavisnosti u kom ste trenutno statusu. 

Kada si kliknuo Float, idi na pano Assembly i Move Component (klikom na strelicu dole imas i Rotate Component 😉 ) pa klikni na deo i pozicioniraj po želji. Isprobaj i Rotate Component.

Uključi sve ravni da budu vidljive. I režimske i od dela da budu na Show .Videćeš da se ravni ne poklapaju tj. koordinatni počeci. Samim tim biće ti teže dodavati neke relacije (nova ravan, ugao, dimenzija i slično) i/ili pozicioniranje parta u odnosu na režimske ravni.

Ukoliko bi želeo da vratiš svoj deo u centar (ili si slučajno na početku ostavio deo negde u prostoru), na rvetu klikni levim mišem na originalni koordinatni početak, drži CTRL pa klikni na koordinatni početak parta (isto na drvetu). Kada otpustiš miš, pojaviće se relacije, klikni na Coincident .

Ukoliko želiš svoj deo da opet fiksiraš, klikni opet desnim klikom na drvo, ovaj put ce umesto Float pisati Fix. Time s svoj deo pozicionirao i fiksirao. Sve ostale delove koje budeš dodavao, pozicioniraćeš u odnosu na prvi deo.

 

Na panou Assembly, kikni na Inser Components. Ptvoriće ti se kartica na evoj strani baš kao na početku. Istra procedura odabira parta iz tvog foldera. 

Uvezi deo kako god ti odgovara ali da budu pregledna oba parta, kako bi u narnim koracima lakše pornalazio površine, ivice i slilčno prilikom pozicioneranja jendog dela u odnosu na drugi.

U režimu Assembly je moguće napraviti i podsklop pa ga uvesti u novi napravljen sklop. 

Takođe je moguće u režimu Assembly i izmodelirati novi part ali to već spada pod napredne tehnike.

Naravno da ćemo ti pokazati, zato smo napravili jedan primer za tebe, klikni ovde odmah da vidiš ili ostavi za sam kraj 😉

A sada da vidimo na koji način sklapamo delove.