Provera znanja

Prema sadržaju tehnički crteži se dele na:

Correct! Wrong!

Projektni crtež...

Correct! Wrong!

Radionički crtež...

Correct! Wrong!

Prema načinu prikazivanja objekta razlikujemo:

Correct! Wrong!

U crtež se unose stvarne mere predmeta:

Correct! Wrong!

Elementi kotiranja su:

Correct! Wrong!

Puna debela linija se koristi za:

Correct! Wrong!

Puna tanka linija se koristi za:

Correct! Wrong!

Tanka linija "crta- tačka- crta" služi za:

Correct! Wrong!

Osnovni format crteža je označen sa:

Correct! Wrong!

Provera znanja
Imaš manje od 5 tačnih odgovora. 🙁 Pokušaj ponovo.
Skoro da si tu.. 🙂
Bravo!!! Savladao si ovaj deo gradiva. 🙂
Još malo do cilja! 🙂

Share your Results: