5. Rolnica

Kad je u pitanju ovaj deo, najjednostavnije je iskoristiti alat Revolve. Ovde je samo prikazan drugačiji pristup dimenzionisanju obrtnih delova.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Centerline , Line , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Revolve 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.

Na samom početku izaberi Front Plane i napravi novi skeč . Povuci centralnu osu pomoću Centerline  vertikalno kroz sam centar. Koristeći liniju  nacrtaj otprilike prikazani entitet. Nakon toga pomoću Smart Dimensions  sa istog panoa dimenzioniši deo prema crtežu. Ovo je drugi način dimenzionisanja  do centralne ose kada ćemo kasnije koristiti alat Revolve. Ali kao što vidiš, poluprečnik se dimenzioniše a ne prečnik kao u prethodnom modelu.  

Napomena: Pazi kako crtaš deo u odnosu na koordinatni početak. Ukoliko je simetričan deo, najbolje je da težište postaviš u centar, ako nije, onda negde na početku dela, sredini ili kraju samo da je definisan, videćeš kada budemo radili sklopove zašto je bitno. Za sada prati postavku kao što je ovde.

Izađi iz skeča . Klikni na Revolve . Za osu obrtanja izaberi centralnu osu i ugao obrtanja 360°. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Partovi 17.8%