3. Poklopac

Na ovom delu će biti upotrebljen jako koristan alat sa panoa Features a to je Revolve. Deo se može izmodelirati i na jedan od dva načina prikazana na prethodnim partovima ali to bi zahtevalo nekoliko skečeva. Ovako ovaj deo će biti imodeliran u samo jednom skeču uz omoć alata Revolve. Naravno i prethodne delove možeš da izmodeliraš na ovaj način.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Smart Dimensions , Centerline , Line .

Pano Feature

  • Revolve 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

U novom Part-u izaberi Front Plane. Sa panoa Sketch uzmi Centerline  i nacrtaj osu po sredini. Ili Line  pa na otvorenj kartici sa desne strane štikliraj For Construction kao na slici.

Nakon toga uzmi Liniju (Line i nacrtaj otprilike prikazani entitet sa leve strane (možeš i sa desne, svejedno). 

Kada znamo da ćemo koristiti alat Revolve , možemo da kotiramo i pun prečnik entiteta. Kako?

Klikneš na liniju ili tačku koju želiš da dimenzionišeš, držiš Shift pa klikneš na osu i povlačiš na gore udesno. Dva puta klikneš na dimenziju i uneseš 30mm.

Na panou Sketch klikni na Smart Dimension  i izdimenzioniši kao što je prikazano na slici. Zatim izađi iz skeča .

Na panou Features pronađi ikonicu Revolve  i klikni na nju. Uglavnom će program prepoznati entitet i osu obrtanja. Drugi slučaj ćemo objasniti na nekom drugom delu. Podešavanja na kartici sa desne strane kao na slici. 

Modeliranje varijatora
Delovi - Partovi 10.7%