28. Polutka kućišta unutrašnja

I konačno je došao kraj modeliranju u režimu Part. Na ovom poslednjem delu će biti prikazano edtovanje kućišta koji će biti sačuvan pod novim imenom kako ne bismo ispočetka modelirali kad već imamo osnovu. 

Unaped čestitke za kraj 🙂

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Trim Entities Circle , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut
  • Chamfer .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

1. Otvori prethodno napravljeno kućište. Pošto se razlikuje samo u poziciji otvora, da ne ponavljamo postupak. Na drvetu selektuj prikazane Feature, desni klik pa Delete. Otvoriće se prrozor sa pitanjem da li želiš da izbrišeš sve i zavisne delove. Klikni na Yes to all.

Kao što vidiš ostao je Sketch 3 koji ćemo i ovde upotrebiti par puta. Dakle konture ispupšenja su iste. Klikni na Extrude BossBase , otvara se na levoj kartici poruka da se selektuje entitet, ravan, ivica koja može da iskoristi ili postojeći skeč Otvori drvo sa leve strane aktivnog prozora i klikni na Sketch 3.

Podesi mere u dva pravca Direction 1 i 2 prema slici. Aktiviraj Selected Contours pa klikni na površine prikazane svetlo crvenom bojom. Klikni OK.

Ponovi postupak. Klikni na Extrude BossBase , klikni na Sketch 3.

Podesi mere u dva pravca Direction 1 i 2 prema slici. Aktiviraj Selected Contours pa klikni na površinu prikazanu svetlo crvenom bojom. Klikni OK.

Opet bušimo otvore. Ovde sada otvor je na dodnejm delu entiteta, prati centar donjeg zaobljenja, nacrtaj krug prečnika ∅20. Izađi iz skeča  i izbuši sa Extrude Cut , pravac Through all.

Isti postupak na prikazanom ispupčenju, dimenzije otvora i podešavanja Extrude Cut  su prikazana na slici.

Ponovi postupak sa novim skečom  i Extrude Cut, pravac Through all na ispupčenom entitetu Slot. Prečnik i pozicija otvora  je prikazana na slici.

Ponovo proširujemo otvore sa donje strane kućišta. Na dva otvora potrebno je posebno napraviti novi skeč  i prema dimenzijama na slici napraviti proširenje. Prvo napravi novi skeč, nacrtaj krug ∅30mm  na prikazanoj površini, izađi iz skeča . Pomoću Extrude Cut  probuši na dubinu od 7,3mm. Klikni OK .

Na drugoj površini prikazanog dela napravi novi skeč , izvuci krug ∅30 prateći centar otvora. Izađi iz skeča. Pomoću Extrude Cu probuši na dubinu od 7,3mm. Klikni OK .

Ponavljamo zasecanje sledećih ivica: svi donji otvori koji se nalaze uz ivice kućišta i tri gornje ivice otvora koji se nalaze u sredini kućišta. Klikni na Chamfer  sa pano Features, podešavanja su sledeća: dubbina 1mm, ugao 45º. Klini OK .

Klikni na File na gornjem padajućem meniju pa Save as. Sačuvaj deo pod novim imenom Polutka kućišta unutrašnja

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 100%