27. Polutka kućišta spoljna

I konačno poslednji deo varijatora je kućište. Sastoji se iz dva dela koja su simetrična. Tako da ćeš izmodelirati npr. prvo polutku spoljneg kućišta i sačuvati a onda uraditi određene izmene koje će biti prikazane na sledećem partu i sačuvati kao drugu polutku unutrašnjeg kućišta, kako ne bi ispočetka modelirao. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Rectangle , Trim Entities Circle , Smart Dimensions , Offset Entities , Centerline , Slot .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Linear Pattern
  • Extrude Cut
  • Chamfer .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.

  1. Izaberi Top Plane i napravi novi skeč . Iz koordinatnog početka izvuci kvadrat  i dimenzioniši  prema slici.

2. Klikni na linije i štikliraj For Construction na levoj kartici. Ostani i dalje u skeču .

3. Na temenima izvuci 4 proizvoljna kruga . Dimenzionišiprečnik jednom krugu ∅24mm. Selektuj ga, drži CTRL pa selektuj ostala tri. Na levoj kartici dodaj vezu Equal . Klikni OK

4. Uzmi liniju  i nacrtaj još 4 linije koje povezuju krugove kao na slici. Nakon toga uzmi Trim Entities , Trim to Closet  i iseci 3/4 kruga, da ostanu samo ćošlovi prikazani. Izađi iz skeča .

5. Ekstrudiraj  deo za 49mm. Klikni OK  kada završiš.

6. Napravi novi skeč  na gornjoj površini. Potrebno je da napravimo još nekoliko otvora duž ivica. Prvo nacrtaj jedan krug  ∅24 u gornjem levom uglu da prati ivicu ćoška. Klikni na Linear Pattern . Za Direction 1 izaberi gornju horizontalnu ivicu. Razdaljina je 85mm i potrebno nam je ukupno 5 otvora. Definiši i Direction 2 prema slici.

7. U levoj kartici aktiviraj Instance to Skip, klikni na nepotrebne otvore da ih izbrišeš da ostanu samo paterni duž ivica. Klikni OK . Dalje nacrtaj jedan pravougaonik  koji prolazi kroz centre krugova.

8. Potrebno je ovakvu sliku da dobiješ. 

9. Klikni na Offset Entities  i izaberi nacrtani kvadrat i ofsetuj za 6mm. Kada završiš izađi iz skeča .

Napomena: OVAJ SKEČ ĆEMO KORISTITI NEKOLIKO PUTA.

10. Klikni na Extrude Cut  sa panoa Features. Prvo definišemo parametre na levoj kartici. Pravac Blind, na dole smer, 43mm bušimo. Aktiviraj Selectet Contures. Ako nije prepoznao Sketch 2, prvo kliknite na njega sa drveta, pa kliknite na površinu unutar kućišta, svetlo crvenom bojom je obeležena na slici. Taj deo ćemo izbušiti, ostalo ostaje. Klikni OK .

11.Klikni opet na Extrude Cut  na panou Features. Pravac Through all, aktiviraj Selected Contures, klikni na Sketch 2 na drvetu (naći ćeš ga u Cut Extrude 1), dalje počni da klikćeš odozgo na površine obeležene svetlo crvenom bojom na slici. Njih ćemo da probušimo. Klikni na OK  kada završiš.

12. Izaberi Extrude BossBase . Podešavanja slu sledeća:

pravac – Blind, dubina 15mm, smer na dole. Ativiraj Selected Contures, klikni na Sketch 2 iz drveta koji se nalazi u Extrude Cut 1. Dalje klikni na gornje površine svetlo crvenom bojom prikazane na slici. Klikni OK  kada završiš.

13. Napravi novi skeč  unutar kućišta na površini. Nacrtaj vertikalnu i horizontalnu pomoćnu liniju sa Centerline . Sa Circle  nacrtaj po dva kruga sa obe strane, dimenzije koje ih definišu su date na slici. Nakon toga uzmi Slot  i nactaj prema dimenzijama  koje su prikazane na slici. Podešavanje slota je takođe prikazano na slici na kartici sa leve strane. Potrebno je na kraju dodati po dve prozvoljne linjie kod kruga. Pokušaj da ih nacrtaš otprilike kao na slici.

14. Potrebno je da svaka ta linija bude tangentna na oba kruga. Klikni na liniju, drži CTRL pa na jedan krug. Zadaj vezu Tangent. Ponovi isto sa ostalim linijama. 

Napomena: ako nisu dovoljne dužine, klikni na teme linije i povuci mišem, time povećavaš ili smanjuješ dimenziju jer nije definisana.

15. Klikni na Trim Entities  pa Trim to Closet  ili Power Trim pa iseci nepotrebne linije da ostanu prikazana tri oblika. Klikni OK  i izađi iz skeča .

16. Klikni na Extrude BossBase . Definiši na levoj kartici Direction 1: pravac Blind, visina 8mm, Direction 2: pravac Blind, visina 19mm. Aktiviraj Selected Contures i klikni na dve površine prikazane svetlo crvenom bojom na slici. Klikni OK .

17. Klikni opet na Extrude BossBase . Treći entitet ima druge dimenzije pa moramo još jedan korak napraviti. Definiši Direction 1 i 2 kao na slici. Aktiviraj Selected Contures, nađi Sketch 3 na drvetu koji se nalazi u Extrude Boss 3. Klikni OK  kada završiš.

18. Porebno je napraviti neke otvore. Klikni na prikazanu povšinu ispupčenog dela, napravi novi skeč  i nacrtaj iz gornjeg centra krug  prečnika ∅20. Izađi iz skeča  i izbuši sa Extrude Cut , pravac Through all. Klikni OK .

19. Ponovi postupak sa novim skečom  i Extrude Cut na ispupčenom entitetu Slot. Prečnik i pozicija otvora  je prikazana na slici.

20. I isti postupak na trećem ispupčenju, dimenzije otvora i podešavanja Extrude Cut  su prikazana na slici.

21. Dalje napravi novi skeč  na gornjoj površini. Nacrtaj krug ∅8,5mm  u gornjem levom uglu, klikni na Linear Pattern, slično kao u koraku 6 i 7. Podešavanja su na slici. Klikni OK  i izađi iz skeča .

22. Klikni na Extrude Cut  i izbuši otvore, dakle pravac Through all. Klikni OK .

23. Potrebno je još dodatno proširiti otvore na neku visinu sa donje strane kućišta. Na dva otvora potrebno je posebno napraviti novi skeč  i prema dimenzijama na slici napraviti proširenje. Prvo napravi novi skeč, nacrtaj krug ∅30mm  na prikazanoj površini, izađi iz skeča . Pomoću Extrude Cut  probuši na dubinu od 7,3mm. Klikni OK .

24. Na površini srednjeg prikazanog dela napravi novi skeč , izvuci krug ∅30 prateći centar otvora. Izađi iz skeča. Pomoću Extrude Cu probuši na dubinu od 7,3mm. Klikni OK .

25. I na kraju je potrebno uraditi zasecanje sledećih ivica: svi donji otvori koji se nalaze uz ivice kućišta i tri gornje ivice otvora koji se nalaze u sredini kućišta. Klikni na Chamfer  sa pano Features, podešavanja su sledeća: dubbina 1mm, ugao 45º. Klini OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 96.4%