26. Opruga

Opruga jeste deo varijatora i prvobitno je planirana da bude prikazana u sklopu ali to ćemo ostaviti za naprednu obuku koja je u pripremi. Opruga je generalno jednostavna za izmodelirati jer postoji poseban alat samo za nju Helix and Spiral, ali opruga sa ušicama zahteva dodatne komplikovanije korake i to je poslednji part na kome ćeš savladati snalaženje u prostoru za modeliranje! Bravo! 

Iz palete Curve sa panoa Features, biće prikazane neke od mogućnosti tri alata: Helix and Spiral, Projected Curve, Composite Curve.

I do sada nekorišćen alat Swept BossBase.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions , Centerpoint Arc .

Pano Feature

  • Curves 
  • Helix and Spiral 
  • Reference Geometry 
  • Projected Curves 
  • Composite Curve 
  • Swept BossBase .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

1. Otvori novi Part . Klikni na pano Features. Nađi alat Curves , klikni na strelicu ispod pa na Helix and Spiral . Prikazaće se ravni, izaberi Right Plane. Automatski će napraviti novi skeč  u kome je potrebno nacrtati krug  kojim se zadaje prečnik opruge. 

2. Izaberi Circle  sa panoa Sketch i izvuci krug prečnika ∅11mm iz centra koordinatnog početka. Izađi iz skeča .

3. Automatski će te prebaciti u Helix and Spiral  gde je potrebno zadati ostale poznate parametre opruge. Mi imamo dužinu opruge i broj zavojaka. U kartici sa leve strane u polju Defined by izaberi Height and Revolution. U polju Height ukucaj 76mm a u polju Revolution 46, start angle 0°. Klikni OK .

4. Izaberi Front Plane i napravi novi skeč

5. Izaberi Center Point Arc  sa panoa Sketch. Nacrtaj proizvoljnu četvrtinu kruga, tako da gornje teme bude prema kraju opruge.

6. Dimenzioniši  četvrtinu kruga kao na slici. Izađi iz skeča .

7. Klikni na Reference Geometry sa panoa Features. Izaberi Plane, za prvu referencu i jedinu referencu izaberi Right Plane i razdaljinu 5,5mm. Ukoliko ide na suprotnu stranu, štikliraj Flip ispod. Napravi novi skeč  na novoj ravni.

8. Nacrtaj četvrtinu kruga iz centra, radijus 5,5mm. Izađi iz skeča .

9. Sa panoa Features, klikni na strelicu ispod Curves , izaberi Projected Curves . Izaberi opciju Sketch on Sketch, klikni na polje ispod da aktiviraš opciju. Zatim klikni na jednu četvrtinu kruga pa na drugu, nije potrebno držati CTRL. Klikni OK  kada završiš.

10. Ponovaljamo postupak sa druge strane opruge. Napravi novi skeč  na Front Plane. Nacrtaj četvrtinu kruga  R5,5mm, tako da je gornje teme ka kraju opruge. Dimenzioniši  prema slici od koordinatnog početka. Izađi iz skeča .

11. Napravi novu ravan, prva referenca je Right Plane i razdaljina 81,5mm. Klikni OK  i napravi novi skeč  na toj ravni.

12. Nacrtaj prikazanu četvrtinu kruga  iz centra koordinatnog početka. Izađi iz skeča  kada završiš.

13. Klikni na Projected Curve  sa panoa Features

14. Izaberi Sketch on Sketch ponovo pa klikni da dve nacrtane četvrtine kruga. Klikni OK .

15. Dobili smo prikazanu oprugu sa delovima ušice na različitim stranama. Potrebno je još nacrtati kuke za njih.

16. Klikni na drvetu na Plane 1, desni klik pa na ikonicu naocare  da saklrijemo ravni jer nam nisu potrebne trenutno da ih vidimo na crtežu. To uradi i sa Plane 2.

17. Na Front Plane napravi novi skeć . Uzmi linju i nacrtaj prikazani entitet i dimenzioniši  u odnosu na koordinatni početak. Izađi iz skeča .

Napomena: Seti se da sa linijom možeš da crtaš lukove klikom na slovo A.

18. Opet napravi novi skeč  na Front Plane da nacrtaš kuku i na drugoj strani. Dimenzioniši  u odnosu na koordinatni početak kao na slici. Izađi iz skeča .

19. Na panou Features opet pronađi Curves , klikni na strelicu ispod ali ovaj put klikni na Composite Curve , da bismo ujedinili sve nacrtane krive u jednu. Klikni na obe kuke, obe projektovane krive i na oprugu. Klikni OK  kada završiš. Sada smo od 5 krivih napravili jednu.

20. Sada imamo kompletnu geometriju opruge. Potrebno je još da zadamo debljinu. Napravi novu ravan. Klikni prvo na Reference Geometry, izaberi Plane. Za prvu referencu izaberi Right Plane, za drugu izaberi tačku, tj. kraj opruge sa leve strane. Klikni OK  i napravi novi skeč .

21. Nacrtaj krug  ∅1,6mm na kraju kuke. Dimenzioniši  razdaljinu 5,5mm od koordinatnog početka. Klikni na centar kruga, drži CTRL pa na koordinatni početak i dodaj vezu Vertical . Da bismo dobro pozicionirali profil kojim ćemo zadati debljinu opruge. Izađi iz skeča .

22. Sa panoa Features izaberi Swept BossBase. Na levoj strani otvara se kartica. Klikni na prvo polje, gde označavamo profil tj. debljinu naše opruge. Za profil izaberi poslednji skeč, tj. klikni na krug ∅1,6mm. Klikni na drugo polje na kartici, Za putanju po kojoj će taj profil da se kreće klikni onda na CompCurve sa drveta ili jednostavno klikni na oprugu, program će prepoznati celokupnu krivu koju smo ujedinili prethodno. 

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 92.8%