25. Ekscentar

Za nepravilan oblik ponekad se koriste preseci krugova. Kako bi dobili prikazan konačan oblik na crteu, potrebna su nam 3 kruga. Mi smo prikazali tačno koji deo kruga kada treba iseći. Ali predlog je da prvo pokušaš sam da izmodeliraš sa crteža koji možeš da skineš ovde u .pdf formatu. 

Pored zanimljive geometrije, biće prikazan i alat Rib

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions , Polygon , Trim Entites , Offset Entities , Point .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut 
  • Reference Geomtry 
  • Rib .

Ovde možete da skinete tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće vam se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Na Top Plane napravi novi skeč . Nacrtaj krug   iz koordinatog početka ∅34. Uzmi alat Polygon   sa panoa Sketch, na novootvorenoj levoj kartici ukucaj stranica 6 i iz koordinatnog početka izvuci proizvoljan šestougao kao što je prikazano na slici.

Izađi iz skeča .Dimenzioniši razdaljinu između prikazane dve stranice 24mm. Klikni OK   i izađi iz skeča . Pomoću Extrude BossBase  ekstrudiraj entitet za 22mm, pravac Mid Plane. Klikni OK .

Ponovo na drvetu pronađi Top Plane i napravi novi skeč . Ova ravan se sad nalazi na sredini prstena. Uzmi Circle  sa panoa Sketch i nacrtaj prvi krug prečnika 71,5mm, centar je obeležen na sredini stranice šestougla.

Zatim je potrebno još dva kruga da nacrtaš. Prvo definiši centar prvog kruga, klikni na Point  sa panoa Sketch i dimenzioniši od kooridinatnog početka dimenzijama 7mm i 8mm kao na slici. Onda uzmi Circle  i izvuci krug iz tog centra prečnika ø90mm. Ponovi pustupak za drugi krug, uzmi Point . Centar kruga prečnika 70mm je definisan kotama 17mm i 5mm. Dobićeš prikazanu sliku.

Klikni na Trim Entities  i izaberi Trim to Closet  da izbrišemo nepotrebne linije. Sada budi pažljiv i strpljiv, polako ćemo prikazivati linije koje se brišu da bismo dobili željenu krivu. Izbriši za početak gornji levi deo kruga, obeležen braon bojom.

Sledeći luk koji treba da se izbriše je obeležen. Klikni na njega.

Napomena: sve vreme je aktivan alat Trim to Closet.

Sledeći luk koji je potrebno obrisati je obeležen na ovoj slici.

Gornji deo obeleženog kruga je sledeći luk za brisanje.

Zatim donji jedan deo kruga.

I drugi levi deo.

Približi levi deo slike. Ovaj deo je malo zeznut, gornji deo krive linije izbriši. I time smo došli do konačnog izgleda entiteta.

Da ne bismo ponovo crtali krugove i sekli nepotrebne linije, imamo Offset Entities  na panou Sketch. Klikni na krivu dobijenu liniju i definiši razdaljinu 5mm. Klikni OK  kada završiš. I izađi iz skeča .

Ekstrudiraj  entitet za 14mm, pravac Mid Plane. Klikni OK .

Napravi novi skeč  na prikazanoj površini.

Izvucite isti šestougao koristeći alat Polygon  sa Sketch panoa ili alata Offset Entities , razdaljina 0mm.

Klikni OK  kada završiš i izađi iz skeča .

Klikni na Extrude Cut  i izbuši kako bi odstranili višak deo koji je nastao ekstrudiranjem prošlog entiteta.

Napravi novi skeč  na prikazanoj površini i pomoću Offset Entities  kopiraj krivu zajedno sa delom šesto ugla. Na slici je obeležen crnom bojom linije. Klikni OK  i izađi iz skeča

Ekstrudiraj  ka unutra za 3mm. Klikni OK .

Sa panoa Features izaberi Fillet  i napravi radijus od 20mm na prikazanoj ivici. Klikni OK  kada završiš.

Potrebno je napraviti novu ravan. Klikni na Reference Geometry na panou Features pa na Plane. Za prvu i jedinu referencu klikni na prikazanu površinu. Klikni OK  kada završiš.

Napravi novi skeč  u toj ravni. Izvuci vertikalnu pomoćnu liniju iz koordinatnog početka. Nacrtaj 3 linije proizvoljne dužine ali da se nalazi unutar modela, da se ne seče sa drugim entitetima na slici. Samo dimenzioniši  ugao od 45º između njih. Prva linija se nalazi na pomoćnoj  nacrtanoj osi.

Izađi iz skeča  i klikni na Rib  sa panoa Features, izaberi prethodni skeč ili tri linije , definiši na levoj kartici širinu 2,3mm i ugao 1º. Klikni OK .

Napravi novi skeč   na prikazanoj površini i nacrtaj krug koji je definisan dimenzijama na slici. Izađi iz skeča  i probuši otvor pomoću Extrude Cut , pravac Blind i 3mm ili pravac Up to Surface i klikni na unutrašnju površinu dela. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 89.2%