24. Poluga krivaje

Jedan način modeliranja za ovaj deo. Drugi način bi bio ekstrudirati dve ploče pa ih spojiti. Postoji i treći kada bi koristio Sheet Metal pano ali to je poseban deo SolidWorks-a koji ćemo obraditi ili postaviti u One Minute Tips

Na ovom deću ćemo prikazati alat Shell

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions , Sketch Fillet .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Shell 
  • Fillet .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.

Ovaj deo ćemo započeti u Top Plane. Izaberi tu ravan i napravi novi skeč . Koristeći liniju sa panoa Sketch, nacrtaj otprilike prikazani entitet a zatim dimenzioniši prema crtežu. Nemoj još izlaziti iz skeča.

Napomena: Neka koordinatni početak bude u gornjem temenu entiteta.

Hajde da zaobljenje uradimo u 2D skeču i tako imamo jedan korak manje na drvetu.

Napomena: pošto ovi raidjusi ne predstavljaju završnu obradu nego nam definišu izgled modela onda ćemo koristiti ovaj alat i. Kroz praksu ćete oceniti kada ćete koristiti Fillet u skeču a kada kao zavšnu obradu alat FIllet.

Sa panoa Sketch kliknite na ikonicu Fillet . Na levoj strani otvoriće se nova kartica. Podesi raidjus na 10mm. Zatim klikni na gornju plavu praznu površinu  na kartici kako bi aktivirao  biranje ivica tj. temena u ovom slučaju. Nakon toga klikni na crtežu prikazana 3 temena i prikazaće ti se žutom bojom kako će ta zaobljenja izgledati. Klikni OK . Ostani i dalje u skeču.

Sada je potrebno nacrtati tri kruga. Uzmite alat Circle  sa Sketch panoa. Približi se nekom zaobljenju koje si napravio u prethodnom koraku. Pojaviće se centar i klikni na njega pa izvuci krug. Uradi to za ostala dva i dimenzioniši  prečnike kako su prikazani na slici. Izađi iz skeča .

Ekstrudiraj entitet za širinu dela 17mm klikom na Extrude BossBase  sa panoa Features. Nakon toga klikni .

Trenutno imamo pun model prikazanog oblika. Potrebno je da zidovi tog dela budu debljine 1,5mm. Koristićemo alat Shell  sa panoa Features. Kada klikneš na njega, otvoriće ti se nova kartica sa leve strane gde je potrebno da uneseš debljinu zida 1,5mm i ispod toga klikni na prazan prostor da aktiviraš opciju selektovanja površina. Onda počni da klikćeš na površine koje želiš da ukloniš (probušiš deo). A to su plave površine obeležene na slici.

I ove površine obeleži uključujući i krugove tj. otvore. Kada završiš sa obeležavanjem površina, klikni OK .

 

Pred kraj ćemo zaobliti prikazane ivice pomoću alata Fillet  sa kartice Features kao završnu obradu. Zaobljenje iznosi 1,6mm. Kada završiš, klikni OK  i sačuvaj svoj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 85.7%