22. Nosač skale

Deo komplikovanije geometrije koji može na nekoliko načina da se izmodelira.  Izabrali smo da u prvom skeču nacrtamo celu komplikovanu 2D geometriju. Ali smo napravili nove skečeve za otvore. Mogli su i oni biti nacrtani u prvom skeču ali bi crtež bio skroz komplikovan za prikaz ovde. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions , Point , Centerline , Line , Trim Entities  , Slot .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.

Izaberi Top Plane i napravi novi skeč . Uzmi liniju sa Sketch panoa i nacrtaj prikazani entitet i dimenzioniši prema slici. 

Uzmi Point  sa panoa Sketch i postavi je proizvoljno na crtež pa zatim dimenzioniši prema merama sa slike.

Sledeći korak je da klikneš na Circle  sa panoa Sketch i izvuci krug proizvoljnog prečnika pa dimenzioniši   ∅520mm.

Da bi bio siguran da centar kruga prati vertikalu dodaj dve veze. Klikni na krug, drži CTRL na tastaturi pa klikni na tačku koju si definisao. Zadaj vezu Coincident 

Napomena: Baci pogled opet na sve moguće veze, Relations koristi Fix kada je potrebno. 

Dalje klikni opet na krug, drži CTRL pa na teme linije. Opet stavi vezu Coincident .

Ukoliko se možda lnija iskrivi, možete vratiti prethodni korak pa prvo kliknuti samo na nju i zadati da je vertikalna   u novoj otvorenoj kartici sa leve strane. Pa onda uraditi prethodni korak. 

Dalje, uzmi opet tačku, Point  sa Sketch panoa. Približi se temenu prethodne linije mišem, nemoj kliknuti na tu tačku, samo da je prepozna pa povuci lagano miš u desnu stranu. Videćeš isprekidanu pomoćnu liniju koja je u ravni sa tačkom.

Kada dođeš do luka, klikni na njega i dimenzioniši razdaljinu 220mm. 

Dodaj vezu između te tačke i kruga Coincident 

Iz tačke izvuci pomoćnu vertikalnu liniju sa Centerline  sa panoa Sketch

Drugu punu liniju sa Line   takođe izvuci iz tačke i dimenzioniši ugao između nje i pomoćne lije 25º. Klikni na teme donje linije i produži je da se seku kao na slici. 

Napomena: da pokažemo da linija koja nema dimenziju definisanu može da se menja slobobodno prevlaženjem kako mi želimo. 

Izaberi Trim Entities  sa panoa Sketch. Klikni na Trim to Closet .

Obriši sve nepotrebne linije kako bi ostao entitet kao na slici sa prikazanim dimenzijama. 

Sa panoa Sketch uzmi alat Circle , izvuci proizvoljan krug čiji je centar isti kao kod prvog kruga ∅520. Na levoj kartici štikliraj For Construction. Klikni OK . Nakon toga na panou Sketch nađi alat Slot  ili tzv. šlic. Izaberi četvrtu mogućnost na novoj levoj kartici kao na slici.

Definiše se prvo centar Slot-a  a to će biti na isprekidanom krugu u okviru entiteta, izvuci proizvoljno šlic kao što je prokazano na slici. 

Dimenzioniši  prema prikazanim merama. Izađi iz skeča .

Ekstrudiraj  deo za 2,5mm, pravac Blind. Klikni OK .

Napravi novi skeč  na prikazanoj gornjoj površini.

Nacrtaj tri Slot- proizvoljnih dimenzija. Dimentioniši  jedan u otvorenoj desnoj kartici. Dimenzije su 10mm visina i 15mm širina prema slici.

Napomena: pogledaj odakle dokle je definisana dimenzija na slici. Da li od ivica slota ili centra njihovih polukrugova. Imaš ikonicu modela dimenzija da izabereš.

Klikni na definisani Slot, drži CTRL na tastaturi, pa klikni i na ostala dva. Možemo da im dodamo vezu. Otvara se kartica sa leve strane. Klikni Equal.

Potrebno je definisati otvore. Napravi novi skeč na istoj površini.

Uzmi Circle  sa panoa Sketch i nacrtaj krug pa dimenzioniši prečnik i razdaljinu. Centar ovog kruga leži na pomoćnoj liniji koju smo već crtali.. 

Dodaj još dva otvora istog prečnika prema dimenzijama na crtežu i slici.

Klikni na Extrude Cut  i pravac Up to Surface. Ispod klikni prvo na polje Surface da ga aktiviraš, nakon toga lkikni na donju površinu modela do koje želimo da otvor prođe. 

Kada završiš klikni OK  i sačuvaj deo. 

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 78.5%