2. Čaura

Drugi deo je po izgledu je jako sličan prvom, tako da može se izmodelirati i na prethodni način. Sada ćemo pokazati još jedan koji se naravno može primeniti i na prvi deo. Postoji i treći način ali to ćemo pokazati već na sledećem modelu. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Otvori novi Part. Izaberi Top Plane i novi skeč  . Nacrtajte krug prečnika 12mm. Izađi iz skeča  . Klikni na Extrude BossBase  na panou Features. Ekstrudiraj krug za 14mm. 

Prevuci miš na gornju površinu zatim desnim klikom izaberi novi skeč  

Sa panoa Sketch, izaberite prvi krug (Circle .

 

 

Priđi mišem ivici površine. Pojaviće se centar površine.

Nacrtaj krug iz centra prečnika 8mm.

Izađi iz skeča  .

 

Napomena: tako ćeš lakše naži centar ukoliko po difoltu na nekoj cilindričnoj površini nije prikazan, ovde jeste. 

Idi na pano Features. Izaberi Extrude Cut  .

Ovi alatom ćeš izbušiti otvor ako u otvorenoj kartici sa desne strane u Direction 1 izaberes Up to Next ili Trough all

Napomena: otvor je šupljina bez dna. Rupa je šupljina sa dnom. 🙂 

Modeliranje varijatora
7.1%