19. Poluga ležaja

Prvih par partova su jednostavni i slični pa ćemo prikazati različite pristupe modeliranja. Ovde je u pitanju cilindrični prsten gde ćemo nacrtati sve u jednom skeču a zatim ekstrudirati za određenu visinu.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions ,  Trim Entites , Centerline , Line .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut
  • Circular Pattern 
  • Chamfer .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.

Izaberi Top Plane i napravi novi skeč . Postavi centalnu liniju kroz koordinatni početak korišćenjem Centerline  sa panoa Sketch. Pomoću linije i kruga nacrtaj prikazani entitet i dimenzioniši  kao što je na slici. Dve linije nacrtajte malo duže kao na slici i neka ostanu bez trenutnih dimenzija.

U ovom koraku dimenzionisaćemo te dve linije zadavajući ugao od 15º. Jedan od načina je da povučete dve pomoćne linije pomoću Centerline   kao na slici pa dimenzionisati  ugao. 

Klikni na Trim Entities  na panou Sketch. Izaberi Trim to Closet  i iseci nepotrebne linije da bi ostao entitet prikazan kao na slici. Klikni OK  kada završiš i izađi iz skeča

Pomoću Extrude BossBase  dodaj debljinu nacrtanom entitetu za 12mm. Klikni OK .

Na prikazanoj površini napravit novi skeč .

Nacrtaj pomoću Circle  krug prečnika ∅47mm i donji krug prečnika 12mm. Kao što vidiš u svako trenutku možeš da izabereš transparetni pogled sa ili bez skrivenih linija koji se nalazi u Head Bar-u. 

Izađi iz skeča .

A i u svakom trenutnku možeš i da vratiš izgled punog modela. Klikni na Extude Cut  da bi probušili otvore koje smo nacrtali. 

Na prikazanoj površini napravi novi skeč .

Nacrtaj horizontalnu centralnu liniju kroz koordinatni početak pomoću Centerline . Takođe nacrtaj još jednu pod uglom od 30º kao na slici. Zatim uzmi Line  i nacrtaj dve lnije kao na slici, dužine takve da preseca krugove. Klikni na jednu liniju, drži CTRL, drugu liniju kao i pomoćnu liniju, postavite vezu Parallel.

Zatim dimenzioniši  razdaljinu po 3,5mm.

Klikni na Trim Entities . Izaberi Trim to Closet  i iseci nepotrebne linije da bi ostao entitet prikazan kao na slici. Klikni OK  kada završiš.

Na panou Sketch pronađi Linear Sketch Pattern , klikni na strelicu pored i pa klikni na Circular Pattern . Iskopiraćemo nacrtan entitet da ne ponavljamo svaki prethodni korak crtanja entiteta. Kada kliknete na polje osa obrtanja kliknite nakon toga a unutrašnji krug, ugao kopiranja iznosi u prikazanom smeru -120º.  Broj entiteta je 2. Klikni OK kada zavrsis . I izađi iz skeča .

Napomena: Smer možeš promeniti klikom na ikonicu ose obrtanja   ispod gde piše Parameters. Namerno smo ostavili ovaj smer i stavili -120º.

Izaberi Extrude Cut  i odstrani materijal za 2mm u prikazanom smeru. 

Izaberi Fillet  i uradi četiri prikazana zaobljenja od po 0,2mm.

Još dva zaobljenja nam treba, ponovo aktiviramo Fillet i izaberemo prikazane dve ivice, definiši radijus od 8mm.

Četiri prikazane ivice je potrebno oboriti za 1mm pod uglom od 45º. Koristi Chamfer  sa panoa Features da bi ovo uradio. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 67.8%