17. Nastavak ručice skale

Prikazaćemo jedan način za modeliranje ovog dela. Novi alat koji ćemo u ovom partu prikazati je Sketch Fillet

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Centerline , Line , Smart Dimensions , Offset Entities , Sketch Fillet .

Pano Feature

  • Extrude BossBase 
  • Extrude Cut
  • Chamfer .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Napravi novi skeč  u Right Plane. Uzmi Centerline

  sa Sketch panoa i nacrtaj vertiklalnu centralnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak. Nakon toga pomoću Line  sa istog panoa nacrtaj prikazane dve linije i dimenzioniši  dužine i ugao između njih kao na slici. 

Možeš ponoviti postupak sa dve linije tako što ćeš ih nacrtati sa istim dimenzijama ali razdaljina 3mm od prethodne. I zatvori profil sa obe strane linijama.

Napomena: Pogledajte gde se nalazi koorinatni početak.

A možeš i da klikneš na Offset Entities  na Sketch panou i da selektuješ nacrtane dve linije i razdaljina 3mm i nakon toga dimenzionisati koordinatni početak na sredini kao na slici i zatvoriti entitet sa obe strane upotrebom Line  opet.

Hajde ovde da iskoristimo Sketch Fillet  sa panoa Sketch. Klikni na prikazanu ikonicu. Nakon toga u novootvorenoj kartici sa leve strane ukucaj radijus 8mm i klikni gore u polje Entities to Fillet. Nakon toga klikni na dva prikazana temena. Automatski će ti se pokazati zaobljenje kako će izgledati. Klikni OK .  Zatim izađi iz skeča .

Izaberi Extrude BossBase , pravac Mid Plane širine 18mm. Ta širina je ukupna, program će automatski podesiti po 9mm sa obe strane.

Na prikazanoj gornjoj površini napravi novi skeč . Nacrtaj pravougaonik prikazanih dimenzija 10x15mm da bude na sredini dela pri spoljnoj ivici. Klikni OK  i izađi iz skeča . Klikni na Extrude Cut  odsecite nacrtani ravougaonik, pravac Up to Next. Klikni OK .

Na kraju imamo obaranje ivica tačnije dve prikazane ivice. Klikni na Chamfer  sa panoa Features. Klikni na dve prikazane ivice, ugao obaranja 45º po 2mm. Klikni OK  i sačuvaj deo. 

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 60.7%