15. Vođica

I ovaj deo možeš da izmodeliraš kao i mi u jednom sketch-u ili da ekstruduješ ploču pa onda u novom sketch-u napraviš otvore. Vrlo jednostavan deo.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Rectangle , Line , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Extrude BossBase .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Izaberi Right Plane i napravi novi skeč . Nacrtaj prikazani entitet koristeći Rectangle  i/ili Line . Dimenzioniši   tako da koordinatni početak bude na sredini dela, tj. da koordinatni početak bude težište. Izađi iz skeča kada završiš .

Izaberi Extrude BossBase  sa panoa Features i dodaj materijal za 1,5mm. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 53.5%