13. Ušica

Ovaj deo će biti izmodeliran u jednom sketch-u. Može osnova da se napravi u jednom pa onda naknadno da se probuše otvori pomoću Cut Extrude. Zanimljivo kod ovog dela je što zaobljenje nije polu-krug nego deo kruga pa je potrebno definisati centar kao i razdaljinu 4,5mm na slici 7 jednim trikom. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Rectangle , Circle , Slot , Trim Entities , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Extrude BossBase .

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Izaberi Top Plane i napravi novi skeč . Uzmi Rectangle  i nacrtaj pravougaonik širine 25mm i trenutno proizvoljne visine, da je pozicioniran kao na slici. Nacrtaj krug  ø7mm koji se nalazi u koordinatnom početku i time definiši poziciju i kruga i pravougaonika dimenzijama 30mm i polovini širine pravougaonika 12,5mm. Na panou Sketch klikni na alat Slot  i nacrtaj ga proizvoljno kao na slici. 

Sad je potrebno da definišemo veličinu Slot-a, tzv. šlica. Na levoj kartici izaberi drugu konfiguraciju Overall Length dimenzionisanja kao što je prikazano na slici. Ispod te sličice se ukucavaju dimenzije. Širina šlica je 15mm a visina 7mm. Klikni OK .

Klikni na centar šlica, drži CTRL i klikni na koordinatni početak. Izaberi vezu Vertical . Klikni OK .

Sa panoa Sketch uzmi Circle  i nacrtaj proizvoljni prečnik kruga čiji centar je kolinearan sa koordinatnim početkom.

Dimenzioniši  prečnik kruga ∅50mm. Klikni na krug, drži CTRL pa klikni na jedno teme ravougaonika i uspostavi vezu Coincident . Isto to uradi sa drugim temenom.

Sa panoa Sketch uzmi Trim Entities pa izaberi Trim to Closet  i odseci delove kruga koji nisu potrebni i gornju stranicu pravougaonika da bi ostalo samo gornje zaobljenje kao na slici. Nakon toga nacrtaj donji krug prečnika ∅28mm čiji je centar kolinearan sa koordinatnim početkom.

Da bi dobili prikazani entitet kao na slici imamo dva koraka. 1: Klikni na donju ivicu pravougaonika, drži Shift i klkni na krug. Izvuci dimenziju i dimenzioniši -4,5mm. 

2: Pomoću Trim Entities  i Trim to Closet  iseci nepotrebne linije da bi ostao entitet kao na slici.

Izađi iz skeča . Ekstrudiraj entitet za debljinu od 3mm pomoću Extrude BossBase  sa panoa Features. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 46.4%