11. Osovina

Vratilo kao jedan od osnovnih mašinskih elemenata može da se izmodelira na više načina. Na ovom delu ćemo prikazati prvi a ti odluči koji je tebi jednostavniji.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Circle , Smart Dimensions , Centerline , Line , Trim Entities .

Pano Feature

  • Revolve 
  • Extrude Cut 
  • Chamfer 

Ovde možete da skinete tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće vam se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

U novom Part-u klikni na pano Sketch pa na alat Sketch. Izaberi Front Plane

Nacrtaj vertikalnu centralnu ocu pomoću Centerline  koja prolazi kroz koordinatni početak. Uzmi liniju  i kreni da crtaš polovinu profila osovine. 

Dimenzioniši  prvo visine delova.

Nakon toga dimenzioniši  prečnik osovine. Klikni prvo na liniju, pa drži CTRL pa na osu i povuci ulevo kotu. Na taj način definišeš prečnik a ne poluprečnik. Kreni prvo od najužeg prečnika ∅12, pa ∅16 i na kraju ∅20. 

Uvećaj gornji deo crteža osovine i na delu gde je visina 3,2mm potrebno je uraditi zasecanje pod uglom od 5° sa obe strane. Klikni na liniju i povuci proizvoljno iz prikazanog temena sa jedne i druge strane kao na slici. Dimenzioniši  ugao od po 5º. 

Klikni na Trim Entities  pa izaberi Trim to Closet . Iseci nepotrebne delove linija da ostane kao prikazani gornji deo na slici. Iseci i drugu stranu.

Ovako treba da izgleda konačan ugao. Izađi iz skeča .

Sa panoa Features izaberi Revolve . Otvoriće se prozor sa pitanjem da li želiš da progam zatvori konturu pošto nemamo zatvoren entitet. Klikni Yes.

Napomena: U suprotnom napraviće Thin Feature a mi ipak želimo pun deo.

Automatski je prepoznao osu obrtanja, ako nije klikni na centralnu osu . Ugao obrtanja 360º. Klikni OK .

Klikni na Chamfer  koji se nalazi na Features panou. Selektuj gornju i donju ivicu, uago zasecanja je 45°, dubina 1mm. Klikni OK .

Potrebno je dodati još jedan otvor na gornjem delu osovine. Izaberi na drvetu Front Plane, desni klik mišem i napravi novi skeč . Nacrtaj krug ∅5mm, podesi razdaljinju  31mm od prikazane ivice. Selektuj centar kruga, drži CTRL na tastaturi pa klikni koordinatni početak. Zadaj vezu Vertical . Klikni OK  i izađi iz skeča .

Izaberi Extrude Cut  sa panoa Features. U Direction 1 izaberi pravac Up to Surface i klikni na površinu obeleženu svetlo crvenom bojom. Aktiviraj Direction 2, izaberi isto pravac Up to Surface i klikni na obeleženu površinu. Klikni OK  i sačuvaj deo.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 39.2%