10. Odstojnik

Ovaj part će biti izmodeliran pomoću alata Revolve i usput pokazati još jednom kako može da se kotira kada se modelira obrtni deo. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Sketch

  • New sketch , Centerline , Line , Smart Dimensions .

Pano Feature

  • Revolve 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Crtamo polovinu entiteta koji ćemo rotirati oko ose kako bismo ovaj deo dobili iz jednog koraka. Kao što već znaš, možeš ovaj deo crtati i na drugi način: ekstrudiranjem tri kruga ali tu već imaš više koraka u drvetu.

Izaberi Right plane. Postavi centralnu osu  vertikalno kroz koordinatni početak. Uzmi alat Line  i nacrtaj prikazani entitet  proizvoljno a zatim kotiraj prema slici. Da se podsetimo dva načina kotiranja kada crtamo presek cilindričnog modela koji ćemo uraditi alatom Revolve . Pogledaj kotu ø6 i ø8. Možemo ovako iskotirati klikom na levu stranu linije, drži Shift pa klik na osu. Drugi slučaj je bez Shift ali onda dimenzija je 3mm i 4mm. 

Izađi iz skeča  i klikni na Revolve  sa panoa Features. Za osu obrtanja izaberi centralnu osu a ugao obrtanja je 360°.

Modeliranje varijatora
Delovi - Parts 35.7%