Metrički navoj

Često na crtežima kod oznake prečnika vidiš slovo M. Ne znaš šta predstavlja ili si zaboravio? Evo kratak podsetnik! 

Najčešča grupa navoja sa kojima ćes se susresti ovde na osnovnom kursu je metrički navoj. Pored ovog navoja postoje i trapezni, kosi, Vitvortov i obli navoj. A razlikuju se prema vrsti profila

No ova stranica će biti posvećena samo metričkom ili u nekoj literturi se još navodi kao milimetarski navoj. Najčešći je u upotrebi trouglasti profil sa uglom od 60°.

Glavna oznaka je slovo M.

Kada vidiš kod nekog prečnika ovu oznaku, znaj da daj deo služi za čvrstu mašinsku vezu i da su ti prečnici standardizovani!!!

Podela:

  • metrički navoj krupnog koraka. Na primer: M 20, gde označava prečnik (d, D) u mm.
  • metrički navoj sitnog koraka. Na primer: M 20 x 1.5 gde oznaka 1,5 predstavlja korak (P).

Šta je još osnovno o navojima što treba da znaš?

Ako želiš veću sigurnost od samoodvrtanja, koristićeš navoj sitnog koraja (fini navoj još se naziva). Ukoliko ze zahteva hermetičnost, tu je konusni navoj sa nagibom 1:16 i dodaje se oznaka kon. Primer: M20 x 1,5 kon.

Svi navoji su desni, ako je u pitanju levi, potrebno je staviti napomenu: levi 🙂 

A kako se postavlja metrički navoj u  SolidWorks-u?

Kada je u pitanju otvor, koristiš Hole Wizard i u njemu su dati svi standradizovani navoji.

Ukolko želiš da se vidi navoj na nekom zavrtnju, koristiš Cosmetic Thread. Njega možeš da nađeš ako klikneš W i u gornjem desnom uglu prozora imaš pretraživač, izabereš da tražiš komande i počni da kucaš cosmetic thread. Kada ti pronađe, klikni na opciju ili klikni pored  na  i prikazaće ti ge se alat nalazi u Menu-iju.

Dobar primer imaš na modelu 23. Zavrtanj

Detaljnije o svim navojim možete videti OVDE sa predavanja iz Mašinskih elemenata 1.