Smart Dimensions

DIMENZIONISANJE (Smart Dimensions)

CommandManager/ Sketch/ Smart Dimensions
Menu: Tools/ Dimensions/Smart

Smart Dimensions je alatka koja nam omogućava da promenimo dimenzije na našem crtežu. Ova alatka je interaktivna tako da sama određuje da li se radi o dužinskoj ili nekoj drugoj dimenziji. Ako kliknemo na dva kraka ugla alatka ce sama formirati kotnu liniju između krakova i ispisati dobijenu dimenziju u stepenima, isto tako ako kotiramo neki kružni obllik na našem crtežu, smart dimensions sam na kotnoj liniji postavi oznaku za prečnik ili kružnicu. Ako kliknemo na dve tačke ili linije na crtežu  dobićemo dimenziju koja predstavlja rastojanje između tih entiteta. Pošto drugi put kliknemo, pojaviće se dodatni prozor koji nam govori kolika je ta dimenzija i daje nam mogucnost da je promenimo u željenu vrednost, pri promeni dimenzije na crtežu se odmah vidi zadata promena.

2D Sketching
Usešan početak, BRAVO! 71%