Point i Temporary graphics

Tačka (Point)

CommandManager/ Sketch/ Point
Menu: Tools/ Sketch Entities/ Point

Postavjanje tačke se vrši odabirom alatke Point i zadavanjem tačke na željeno mesto na skici. Prikazaće se pano Point PropertyManager sa X i Y koordinatama te tačke koje se mogu naknadno menjati, tj. menjati njen položaj u odnosu na te ose.

 

 

Temporary graphics

Još jednu uštedu vremena i dimenzionisanja dok crtamo neki entitet je prikazan u vidu crvenih isprekidanih linija (temporary graphic), koje pokazuju paralelnost, ugao u odnosu na neku liniju, težište entiteta i sl.

2D Sketching
Uspešan početak, BRAVO! 57%