Line i Centerline

LINE – Crtanje linija

Command Manager: Sketch/ Line

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Line

Linije su jedna od osnovnih entiteta skica u SolidWorks-u. Linija se definiše kao najkraće rastojanje između dve tačke. Kada aktiviraš alatku klikom na ikonicu Line , počni da povlačiš mišem. Levo od površine za crtanje prikazuje se pano Line Properties Property Manager koji služi za podešavanje svojstava linije ukoliko nešto želiš da promeniš. Sve opcije na ovom panou postaće dostupne kada pustiš taster miša, kao i relacije između objekata koje će biti objašnjene u nekom narednom poglavlju. Kada nacrtate liniju, izmenite joj parametre na panou Line Properties PropertyManager kako bi dobila potrebnu dužinu i nagib. Drugi način dimenzionisanja entiteta je pomoću Smart Dimensions   koji će biti objašnjen u narednom koraku. Liniju možeš menjati i dinamički tako što ćeš povlačiti njene krajeve.

 

 

CENTERLINE – Konstrukcione linije

Command Manager: Sketch/ Line-Centerline

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Centerine

Konstrukcione ili pomoćne linije služe kao pomoć pri skiciranju i dimenzionisanju i ne uzimaju se u obzir pri konvertovanju skica u 3D modele, tj. nju ne moraš da brišeš pri izlazu iz Sketch-a jer na nju se ne dodaje treća dimenzija prilikom upotrebe nekog alata iz Features-a. Centerline  predstavlja referentnu pomoćnu liniju, preko koje možeš da dimenzionišeš, može da predstavlja osu i sl. Konstrukcionu liniju možeš nacrtati i alatkom Line, s tim što nakon toga treba da potvrdiš opciju For Construction na kartici koja se pojavi sa leve strane. Kada se uključi ova opcija, linija se pretvara u konstrukcionu liniju.

2D Sketching
Uspešan početak, BRAVO! 14%