Offset Entities

Offset Entities- kopiranje oblika skica na zadato rastojanje

Offset Entities služi kao pomoćni alat pri 2D crtanju tako što zatvoreni entitet poput kvadrata, kruga i mnogo složenijih entiteta, kopira granice tih entiteta i širi ih ili sužava za željenu dimenziju, kako ne bi morali da ih crtamo ponovo ili proračunavamo.

 Opcije:
  • Offset Distance – brojač koji služi za zadavanje pomeraja izabranog objekta. Vrednost pomeraja možete zadavati pomoću brojača ili povlačenjem objekta u oblasti za crtanje.
  • Add dimensions – podrazumevano je potvrđena, na slici se prikazuje kota sa zadatim rastojanjem.
  • Select chain – potvrdom ove opcije bira se ceo niz kontinualnih skiciranih objekata koji dodiruju izabrani objekat.
  • Bi-directional – izabrani objekat se kopira pomeranjem u oba smera, a polje za potvrdu Reverse u oblasti Parameters neće biti dostupno.
  • Make base construction – služi za konvertovanje osnovnog objekta u konstrukcioni objekat.
  • Cap ends – dostupno je samo ako je potvrđena opcija Bi-directional. Zatvara krajeve objekata kopiranih pomeranjem u oba smera.
  • Reverse – Ovom opcijom menja se smer pomeranja.