Mirror entities

Mirror entities- kopiranje entiteta u ogledalu

Command Manager: Sketch/ Mirror entities

Menu: Tools/ Sketch Tools/ Mirror, Dinamic Mirror

Alat koji nam olakšava i ubrzava 2D crtanje. Pomoću njega kopiramo entitete kao u ogledalu, oko neke referentne ose. Običan Mirror se koristi tako što nakon crtanja entieta koji se kopira, nacrtamo referentnu osu u vidu Centerline, dimenzionišemo razdaljinu od entieta, aktiviramo alat Mirror, prvo se definiše alat koji se kopira pa tek onda referentna osa. Dinamic Mirror je kopiranje entiteta u realnom vremenu. Prvo nacrtamo referentnu osu u vidu Centerline pa izaberemo alat Dinamic Mirror, selektujemo Centerline i onda crtamo entitet, kako povučemo liniju, tako ona se oslikava na suprotnoj strani. Takodje možemo da kopiramo i uredjene gotove 3D modele, alat se nalazi u Menu/ Insert/ Pattern Mirror. Pažnja– tada nismo u Sketch-u!!!