Extrude Boss/Base

Ekstrudiranje 2D entiteta – dodavanje treće dimenzije, npr. visine…

Command Manager: Features/ Extruded BossBase

Menu: Insert/BossBase/Extrude

Na slici je dat prikaz prozora kada se aktivira element Extrude Boss/Base. Automatski se pokaže kako model izgleda sa dodavanjem materijala. Sa leve strane prozora se prikazuje kartica sa opcijama ovog elementa gde možemo da odredimo koliko mm materijala želimo da dodamo, u kom smeru, ukoliko je potrebno ekstrudiranje (izvlačenje) pod uglom ili u dva smera kao i tip ekstrudiranja. U vežbi F1 na primeru pogledajte kako se model menja kada aktiviramo različite opcije sa leve kartice.
Napomena kod tipa ekstrudiranja: neće uvek svi biti aktivni prikazani tipovi ekstrudiranja na slici. Opet zavisi od modela, program prepoznaje šta je u mogućnosti da uradi sa nacrtanom skicom. Slična napomena kao što smo pisali da neki elementi na kartici Features nisu dostupni pri zavšetku skice.

3D Modeling
Došao si na novi nivo, BRAVO! 17%