Extrude Cut Boss/Base

Odsecanje/oduzimanje materijala

Command Manager: Features/ Extruded Cut

Menu: Insert/Cut/Extrude

Na slici je dat prikaz prozora kada se aktivira element Extrude Cut. Izgled kartice sa leve strane je isti kao kod Extrude Boss/Base. Razlikuje se u opciji koja se ovde naziva End Condition – krajnji uslov tj. do kog mesta se vrši odsecanje/oduzimanje materijala. U vežbi F2 možete videti kako sve ove opcije utiču na krajnji izgled modela.

3D Modeling
Došao si na novi nivo, BRAVO! 33%