A4. Držač ručice

Jednostavan podsklop koji se sastoji samo od dva dela. Zanimljivo će biti kako postaviti neki deo pod određenim uglom u odnosu na drugi deo. Naravno postoji više načina, ovde će biti prikazan jedan. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Insert Components 

Mate  :

  • Concentric 
  • Distance 
  • Angle 

Podsklop sadrži sledeće elemente:

9. Ušica

13. Čaurica

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

U novom Assembly prozoru prvo ubaci deo 13. Ušicu i pozicioniraj u koodinatnom početku. Nakon toga sa kartice Assembly izaberi Insert component  i ubaci 9. Čauru i pozicioniraj bilo gde u prostoru. Klikni OK  kada završiš. 

Klikni na spoljašnju površinu 9. Čaure i donju zaobljenu površinu 13. Ušice, zatim dodaj vezu Concentric

Dalje, klikni na prikazane dve površine žutom bojom, izaberi vezu Distance  i ukucaj 8,5 mm. Kakobi ušica bila tačno na sredini čaure. To je moglo i na drugi način, poravnanjem njihovih ravni, ali u sledećem koraku ćemo prikazati upotrebu ravni kod sklopova. 

Klikni na Mate  sa kartice Assembly. U radnom delu prozora, otvori drvo, prikaži sadržaj oba parta. Klikni na Right plane i u jednom i drugom delu, pa izaberi vezu Angle  i postavi ugao 13°. Štikliraj Flip dimensions ukoliko nije otvor na čauri na strani kao na slici.