A3. Krivaja podsklop

Treći podsklop je sastavljen od više delova nego prethodni. Ovo je predlog rapsoreda sklapanja delova kao i korišćenih mejtova, svakako može na više načina. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Insert Components 

Mate  :

 • Coincident 
 • Concentric 
 • Distance 
 • Podsklop sadrži sledeće elemente:

  24. Poluga krivaje
  19. Poluga jednosmernog ležaja
  10. Odstojnik
  4. Osovinica x2
  2. Čaura x2
  5. Rolnica

   

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Otvori novo Assembly okruženje i uvezi prvi do 24. Poluga krivaje. Pozicioniraj u koordinatnom početku. Klikni OK  kada završiš. 

Uvezi novi deo 10. Odstojnik i pozicioniraj bilo gde u prostoru. Klikni na Mate  sa kartice Assembly. Klikni na površine prokazane žutom bojom i Coincident  na desnoj kartici, kako bi izjednačio u ravni te dve površine. 

Dalje označi otvor na krivaji i cilindričnu gornju  površinu na odstojniku, izaberi Concentric  spajanje. Klikni OK  kada završiš. 

Uvezi sledeća tri dela: 
19. Poluga jednosmernog ležaja, 4. Osovinica i 2. Čaura. Klikom na Insert components  sa kartice Assembly

 

Aktiviraj karticu Mate da zapošneš spajanje ovih delova. Klikni na jednu unutrašnju stranicu krivaje i na, recimo, donju stranicu čaure pa na Coincident , kako bismo ih doveli u istu ravan. 

Dalje možeš označiti cilindrične površine 2. Čaure i 4. Osovinice kao na slici, pa izaberi Concentric  spoj. 

Opet ćeš upotrebiti spoj Concentric , izaberi cilindričnu površinu 19. Poluge i 2. Čaure.

Dalej je potrebno da sledeće dve površine dovedemo u istu ravan koristeći spoj Coincident : Gornja površina 24. Poluge krivaje i donja površina ispod vrha 4. Osovinice.

Sada je potrebno da ve površine prikazane plavom bojom postavimo na razmak uz pomoć veze Distance

Postaviti razdaljinu od 1 mm. 

Izaberi dve prikazane cilindrične površine 24. Poluge krivaje i 4. Osovinice, pa izaberi spoj Concentric . I ovim smo spojili gornji deo sklopa. Levim klikom drži 19. Polugu i okreći da vidiš veze i stepen slobode između delova. 

I poslednje delove podsklopa koje treba da uvezeš je 5. Rolnica, 2. Čaura i 4. Osovinica.

Izjednačićemo gornju stranicu 24. Poluge krivaje i donju stranicu vrha 4. Osovinice sa vezom Coincident

Spojićeš 5. Rolnicu i 2. Čauru klikom na njihove cilindrine površine i dodaj spoj Concentric 

Dalje dovedi u istu ravan dve prikazane površine plavom bojom uz pomoć veze Coincident

Klikni na unutrašnju povrinu stranice 24. Poluge krivaje i najgornju površinu sa jedne strane 5. Rolnice pa izaberi spoj Concident  kako bi ih izjednačio. 

Ostaju još samo dve veze Concentric da dodaš.

Izaberi prikazani otvor na 24. Krivaji i cilindričnu površ 5. Rolnice. Izaberi spoj Concentric 

Klikni na dve cilindrične površine prikazane plavom bojom i dodaj poslednju vezu Concentric

Ovako izgleda konačni podsklop. 19. Poluga jednosmernog ležaja bi trebalo da može da se obrće oko 4. Osovinice, kao i 5. Rolnica.