A1. Nastavak ručice skale

Prvo ćemo napraviti nekoliko podsklopova kako bismo lakše sastavili konačan sklop varijatora. Kroz podsklopove proći ćemo kroz sve osnovne veze elemenata i ideje na koji način sve možeš da sklopiš dva elementa.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Mate:

  • Coincident 
  • Tangent 
  • Concentric 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Da utvdimo gradivo početka pravljenja sklopa.
Kada već imaš gotove partove i želiš da ih sklopiš potrebno je da se nalaziš u režimu Assembly. Prilikom pokretanja programa klikni na File/New/Assembly

Automatski će biti aktivna kartica sa leve strane, klikni na Browse i pronađi u folderu model broj 17. Nastavak ručice skale. Potrebno je da pozicioniraš deo u koordinatnom početku sklopa, a to se radi tako što ćeš da klikneš na OK a ne bilo gde na radni prostor. Podsetnik zašto to radiš je OVDE (treći i četvrti pasus) 🙂 

Nakon toga, na panou Assembly izaberi ikonicu Insert Components  pa istim postupkom uvezi drugi deo 6.Vijak. Pozicioniraj bilo gde na radnom prostoru.

Na panou Assembly klikni na ikonicu Mate. Otvoriće ti se prikazana kartica sa leve strane. Želimo da vijak ubacimo u prikazani otvor dela ručice po serdini. Klikni na dve prikazane površine partova kako bi ih poravnali prvo i izaberi vezu Coincident 

Nakon toga izaberi bočnu jednu površinu dela ručice i omotač vijka i izaberi vezu Tangent

Pošto želimo da vijak postavimo na sredini i da se ne kreće, to ćemo uraditi na sledeći način. Na radnom prostoru u levo gonjem uglu otvori drvo – meni. Nađi vijak i nastavak ručice skale. Selektuj Top plane oba parta i izaberi vezu Coincident . Na levo otvorenoj kartici klikni OK.

Opet sa panoa Assembly izaberi Insert Components i uvezi treći deo 14. Jabučica gasa. Pozicioniraj je bilo gde na radnoj površini samo levim klikom miša. Opet sa panoa Assembly izaberi Mate, pa izaberi prikazane dve površine vijka i jabučice gasa. Ovde ćemo iskoristiti vezu Concentric 

Dalje izaberi jednu skroz prednju površinu dela ručice i donju ravnu površinu jabučice kako bi ih spojili skroz, zatim izaberi vezu Coincident .

Ukoliko želiš da proveriš da li je dobro spojen neki deo a sa spoljne strane se ne vidi, uvek možeš da napravš trenutni presek. Na gornjem meniju na radnoj površini ima ikonica preseka, klikni na nju. Otvoriće se kartica sa leve strane gde imaš opciju odabira ravni sa kojom sečeš deo i onda ručno pomeraš tu ravan pomoću narandžaste strelice na delu koja ima mogućnost translatornog kretanja. 

Ovde možemo da vidimo kozmetički navoj. Kada želiš model da vratiš u prvobitni položaj, samo ponovo klikni na gornju ikonicu.