A. Sklop varijatora – treći deo

U trećem delu ćemo zatvoriti kućište i dodati spoljašnje delove varijatora kao što je skala i ručica. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Insert Components 

Mate  :

  • Coincident 
  • Concentric 
  • Tangent 
  • Podsklop sadrži sledeće elemente:
28. Unutrašnje kućište
22. Nosač skale
16. Skala
A2. Ručica skale
A4. Držač ručice skale
 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Uvezi element 28. Unutrašnje kućište. Pozicioniraj bilo gde u prostoru. Sa kartice Assembly klikni izaberi Mate  da dodaš veze. Dalje je potrebno da spojiš spoljašnje i unutrašnje kućište. Prvo izaberi dve površine prkazane žutom bojom i dodaj vezu Coincident . Ukoliko je kućište okrenuto na istu stranu kao spoljašnje, onda klikni i na Anti-Align 

Dovoljno će biti da dodaš Concentric  vezu na dva simetrična otvora kod oba kućišta. 

Npr. mi smo izabrali kao prvi prikazani dva otora u uglu i dodali vezu Concentric 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Uvezi element 28. Unutrašnje kućište. Pozicioniraj bilo gde u prostoru. Sa kartice Assembly klikni izaberi Mate  da dodaš veze. Dalje je potrebno da spojiš spoljašnje i unutrašnje kućište. Prvo izaberi dve površine prkazane žutom bojom i dodaj vezu Coincident . Ukoliko je kućište okrenuto na istu stranu kao spoljašnje, onda klikni i na Anti-Align 

Kao drugi par su izabrani otvori na slici. Ti izaberi bilo koja dva koja želiš. 

Uvezi dva elementa: 22. Nosač skale i 16. Skalu. Postavi ih bilo gde na radnom prostoru. 

Prvo ćeš sklopiti ova dva elementa, izaberi odgovarajuće površine (gledaj gde su otvori) pa izaberi vezu Coincident 

Zatim potrebno je da minimalno dva otvora budu u vezi Concentic  kako Skala ne bi đetala.  Izaberi bilo koja dva. Na ovoj slici možeš da vidiš koji smo mi izabrali. 

I ovde je izabran drugi. Kada završiš, proveri da li se skala pomera, za svaki slučaj ako neka veza nije dodata. 

Sada je potrebno ovaj mini podsklop skale vezati za kućište. Prvo ćemo površine Skale i Kućišta dovesti u istu ravan. DOBRO POGLEDAJ SLIKU, potrebno je da zakrivljeni deo skale bude ka spolja. Ukoliko tebi nije, obrni mini podsklop skale, upotrebi FLIP kod dodavanja veze. 

I ovde je potrebno minimalno dva otvora oba elementa da se podudaraju kako se skala ne bi pomerala. Opet, izaberi bilo koja  dva po želji i dodaj im vezu Concentric . ILI kao što je prikazano na slici, možeš da izabereš njihove ose i izabereš vezu Concentric 

Na ovoj slici je samo prikazana druga veza dva otvora između prethodno pomenutih elemenata 

Uvezi podsklop A2. Ručica skale, pozicioniraj bilo gde na radnom prostoru. Primetićeš da je podsklop obrnut, nije u položaju koji nama treba.

Na kartici Assembly ima alat Move component, kojim se pomera element u svim smerovima a tu je  i Rotate Component koji se rotira element u svim pravcima pod svim uglovima. Isprobaj obe opcije i dovedi element u prikazani položaj. Kada završiš, klikni OK.

Uvezi naredni podsklop A4. Držač ručice. Izabri dve površine prikazane na slici: plavom bojom ručica skale oivičena žutom bojom Ušica. Dodaj vezu Coincident

Dalje je potrebno centrirati oba otvora jedan po jedan. Mi smo izabrali dnje otvore prvo. Na slici su oivičeni žutom bojom, klikni na njih držeći CTRL pa izaberi vezu Concentric .

Gornje otvore možeš da centriraš pomoću osa iz razloga što je jedan otvor oblika Slot (prorez). Veza koja je između njih je Coincident 

Sledeća veza je Concentric  između otvora Čaurice koja se nalazi na podslopu Ručice  vratila koje je pozicionirano u kućištu. 

I za kraj ovog dela je potrebno centrirati otvore koje se nalaze na Čaurici i vratilu, oivičeni su žutom bojom na slici. Veza između njih je Concentric