A. Sklop varijatora – peti deo

U petom delu će biti prikazano dodavanje gotovih delova poput šrafova, matica, zaptivaka i slično upotrebom Toolbox-a ovih delova.

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Insert Components 

Mate  :

  • Coincident 
  • Concentric 
  • Tangent 
  • Podsklop sadrži sledeće elemente:
 
 

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici.