A. Sklop varijatora – drugi deo

Drugi deo varijatora sadrži još dva vratila sa elementima na njima. Takođe se dodaju veze kretanja između ovih delova. 

Koristićeš sledeće alatke:

Pano Assembly 

Insert Components 

Mate  :

  • Coincident 
  • Concentric 
  • Tangent 
  • Podsklop sadrži sledeće elemente:

18. Pogonska osovina

25. Ekscentar

A5. Vođica podsklop

Ovde možeš da skineš tehnički crtež u .pdf formatu a klikom dole na slike otvoriće ti se slika u punoj veličini na novoj stranici. 

Prvo mali ali veoma koristan savet: kad god se setiš, sačuvaj rad 🙂
U nastavku uvezi element 18. Pogonsku osovinu, pozicioniraj bilo gde u prostoru. Klikni na plavu površinu prikazanu na slici i donju površinu kod 18. Pogosnke osovine koja je na slici oivičena žutom bojom. Izaberi vezu Coincident 

Dalje izaberi dve cilindrične površine prikazane plavom bojom na slici i dodaj vezu Concentric

Uvezi novi element 25. Ekscentar i pozicioniraj bilo gde u prostoru. Klikni na povšinu 27. Spoljašnjeg kućišta prikazanu plavom bojom na slici i donju površinu 25. Ekscentra koja je na slici oivičena žutom bojom. Dodaj vezu Coincident .

Potrebno je 25. Ekscentar postaviti na vratilo, pošto oba elementa formiraju šestougao, izaberi bilo koje dve stranice na oba dela i dodaj vezu Coincident 

Da bi ih fiksirali, neophodno je dodati vezu još dvema stranicama. U ovom koraku pogledaj svoj deo kako je pozicioniraj i izaberi odgovarajuće dve strane da se poklapaju, pa ponovo izaberi vezu Coincident .

Ekscentar kao i vratilo imaju određeni stepen slobode, mogu da se obrću. Postavi ih u prikazani položaj. 

Uvezi novi podsklop A5. Vođica podsklop

Kao i kad smo uvozili prvi podsklop, ukoliko želiš da bude fleksibiln, potrebno je da ga pronađeš u drvetu, desni klik na njega i klikni na Make subassembly flexible

Primetićeš i da pormeni boju u sklopu. Izaberi dve prikazane površine 27. Spoljašnjeg kućišta i A5. Podsklopa vođice i dodaj vezu Coincident .

Dalje izaberi dve cilindrične površine prikazane plavom bojom i dodaj vezu Concentric .

Dobro pogledaj izabranu površinu 25. Ekscentra koja je plave boje, klikni na nju, kao i na površinu A3. Podsklopa krivaje. Dodaj vezu Tangent

Potrebno je dodati još jednu Tangent  vezu između Rolnice u podsklopu A3 i Vođice u podsklopu A5